HomeAbout UsProjectsJoin us


Please write to us 
about your projects
or events:
​zkoral@aol.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   if you have questions, please call us
  718 - 343-4316,  516 - 354-4349, 


  < Oginski Male Choir:

  < Our Lady of Poland

  < Polonia of Long Island

   < Polish School in:
      Copiague 

   < Polish American Museum

   < Polish National Home
       in Glen Cove

.
Districts' Zip Codes
(received from 
congressmen's 
offices)

District 1

District 2

District 3

District 4

  uroczystość w PNH w Glen Cove
z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=zQ4XBbtlbeQ
 uroczystość umieszczenia tablicy na skwerze we Floral Park  honoroującej gen. Kazimierza Pułaskiego - Veterans Day 2014
 Pomysł i wykonanie Ryszard Brzozowski (drugi od lewej) 

  Our previous projects:

  1) What Poland means for me ?.
  2) General Pulaski plaque.
  3) Solidarity by Women 
relacja ze spotkania 
z pisarzem Wiesławem Helakiem
akcja KPA-LI na Greenponcie