PAC - LONG ISLAND  Division
media o nas
HomeAbout UsProjectsJoin us


   if you have questions or suggestions, please contact us

               our email:      zkoral@aol.com 

    718 - 343-4316  ;  516 - 354-4349  ;  631 - 741-2405

What do you think of my page?The best on the web
great
pretty good
not bad
needs help
Sign InView Entries
​   Nowo powstały wydział KPA na Long Island bierze udział w swojej 1-szej Paradzie Pułaskiego, October 2011
    prowadzi Prezes Komitetu Założeniowego, Ryszard Brzozowski 
"być narodowi (i Polonii) użytecznym​"
to be useful for the nation (and Polonia) 
Stanisław Staszic 1775-1826