HomeAbout UsProjectsJoin us


   if you have questions or suggestions, 
please contact us
                  email:  zkoral@aol.com 
    phones:  718 - 343-4316  ;  516 - 354-4349;  

​   Nowo powstały wydział KPA na Long Island bierze udział w swojej 1-szej Paradzie Pułaskiego, October 2011
    prowadzi Prezes Komitetu Założeniowego, Ryszard Brzozowski 
Exec. Board 2019-22
 SPRAWOZDANIA z ostatnich 5 lat 

Otwarte Zebranie Zarządu odbyło się w sobotę 7 grudnia 2019 ​ - spraw. ZK 12-7-19 
Zebranie Ogólne Członków odbyło się w sobotę, 11 stycznia 2020 - spraw. LS 1-11-2
Zebranie Ogólne Członków odbyło się w czwartek, 27 stycznia 2022 - spraw. HK 1-27-22​
Zebranie Spraw,-Wyborcze odbyło się w niedzielę 24 kwietnia 2022 - spraw. ZK 4-24-22 

Zebranie Ogólne Członków odbyło się w niedzielę, 23 kwietnia 2023 - spraw. ZK 4-23-23

Nasz cel: 
"być narodowi (i Polonii) użytecznym​
to be useful for the nation (and Polonia) 
Stanisław Staszic 1775-1826